Aktuálně

 
 
Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace ohledně onemocnění COVID-19:
Na veškerá vyšetření je potřeba se objednávat telefonicky ráno mezi 7.00 a 8.00 hodinou, poté není v našich silách zvedat telefony.
Konzultace budou podávány v době mezi 10.00 - 11.00 hodin.
 
POZOR:
Vstup do čekárny stále se zakrytými ústy a po vstupu si vydezinfikujte ruce.
 
Od 1.9.2020 doba pro ošetření akutně nemocných od 8.00 - 11.00 hodin ( středa do 8-10.00 hodin ):
a to rozděleně  8.00 - 10.00  čerstvě nemocní, 10.00 - 11.00 kontrola po nemociV zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 371 580 405,
e-mail: pavlaernestova@seznam.cz). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen podohodě slékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte podbradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,...

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Vydáno dne 24.5.2020

 
POZOR:
Od 1.5.2020  je možné nechat očkovat děti narozené po 1.11.2019 proti meningokoku typu B
( očkovací látky Bexero ) z veřejného zdravotního pojištění, nutné zahájit očkování do věku 5 měsíců + 30 dní ve schématun 2 + 1.
 
Od 1.5.2020 je možné nechat očkovat děti narozené po 1.5.2018 proti meningokoku typu A,C,W,Y
( očkovací látka Nimenrix inj ) z veřejného zdravotního pojištění, nutné provést očkování
do 24 měsíce věku.
 
V případě zájmu, nás kontaktujte.

POZOR: Kdo má zájem o očkování proti chřipce na podzim 2020, je potřeba si včas objednat očkovací látku. Předpokládá se větší zájem a nedostatek očkovacích látek.

 
Zdravotní posudek na tábor může vystavit pouze registrující lékař, je nutná zdravotní prohlídka.
Proto si tuto prohlídku zajistěte včas.