Ceník hrazených zdravotních služeb
                                                           Platný od 1.1.2018
 

Potvrzení přihlášky do MŠ

100Kč

Vystavení posudku o zdravotní způsobilosti (studium SŠ, VŠ, SOU, plávání, lyžařský výcvik, škola v přírodě, letní zotavovací akce, sportovní činnost.... atd.)

200Kč

Test rychlé diagnostiky - streptest A

 50Kč

Vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla

400Kč

Vstupní prohlídka na brigádu ( kategorie I, epidemiologicky nezávažná činnost  )

400Kč

Svářecký průkaz

200Kč

Zdravotní průkaz

200Kč

Vyplnění pojistné události ( úraz, hospitalizace, léčení ... atd )

150Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace pro potřeby klienta

200Kč

Kopie stránky

   2Kč

Cena nadstandartního očkování zahrnuje - cenu vakcíny dle dodavatele + očkovací paušál

Zapůjčení zdrav. pomůcek:

inhalátor, aerochamber, tonometr                                                        1 týden zdarma, dále 20,00 Kč na den

kojenecká váha                                                                                    2 týdny zdarma, dále 20,00 Kč na den